Medewerkers van Dialysekliniek Noord


Tijdens uw dialyses zult u verschillende medewerkers tegenkomen. Sommigen zult u iedere dialyse zien, anderen minder vaak. Hieronder wordt uitgelegd welke mensen er bij Dialysekliniek Noord werken en wat ze doen.

Dialyseverpleegkundigen
Dit zijn verpleegkundigen die de vervolgopleiding tot dialyseverpleegkundige hebben gevolgd. Zij sluiten u aan op de dialysemachine en zullen de gehele behandeling uitvoeren. Zij zijn uw eerste aanspreekpunt bij vragen en problemen.
Iedere cliënt heeft een Eerst Verantwoordelijke Verpleegkundige (EVV-er). Deze verpleegkundige is uw vaste aanspreekpunt en zal het overzicht houden over uw behandelingen.

Dialyseverpleegkundigen in opleiding
Dit zijn verpleegkundigen die de opleiding tot dialyseverpleegkundige volgen. Afhankelijk van hoe ver ze in de opleiding zijn zullen ze (een deel van) uw behandeling uitvoeren.

Afdelingsassistenten
Afdelingsassistenten verzorgen de koffie, soep, hapjes en de maaltijden. Daarnaast verrichten ze allerhande werkzaamheden om de dialysekliniek draaiende te houden. Verder helpen ze mee het afbouwen en schoonmaken van de machines. De afdelingsassistenten staan ook altijd klaar om u te helpen.

Secretaresse
De secretaresse helpt u bij het plannen van uw polikliniekafspraken, onderzoeken en verricht verder vele andere administratieve zaken. Daarnaast kan het zijn dat ze soms ook uw koffie en thee verzorgd.

Artsen
Eenmaal per week komt uw behandelend nefroloog tijdens de dialyse bij u langs. U kunt medische vragen of problemen dan met hem bespreken.

Stagiaires
Dialysekliniek Noord verzorgt stageplaatsen voor verschillende opleidingen. Stagiaires worden begeleid door een dialyseverpleegkundige of afdelingsassistent. Afhankelijk van hun opleiding zullen ze verschillende taken uitvoeren.
Maatschappelijk werk

De maatschappelijk  werker komt ongeveer één keer per twee weken tijdens de dialyse bij u langs. Zij praat met u over hoe het met u gaat en over eventuele problemen die zich voor kunnen doen. Daarnaast kan ze u bijvoorbeeld helpen bij het regelen van vergoedingen of een vakantie. Als u behoefte hebt aan een gesprek met uw maatschappelijk werker kunt u dit altijd bij de verpleging aangeven.

Diëtisten
De diëtiste komt ongeveer één keer per twee weken tijdens de dialyse bij u langs. Zij zal met u uw dieet en voedingstoestand bespreken en kan tips en voorlichting geven over het omgaan met een dieet en/of vochtbeperking.