Missie en visie


Missie en visie
Dialysekliniek Noord richt zich op het aanbieden van volwaardige dialysezorg, waarbij de cliënt centraal staat. Kwaliteit is daarbij de standaard en gastvrijheid staat voorop.

Doel
Dialysekliniek Noord is een kleinschalige setting (10 dialysestations), waar het verblijf voor de cliënt zo aangenaam mogelijk wordt gemaakt. Er is veel zorg besteed aan de inrichting van de ruimte, waar wordt gedialyseerd. Zo is getracht een huiselijke sfeer te creëren door het gebruik van warme houten, kleurige meubelen. Tevens staat de kwaliteit van zorg hoog op het prioriteitenlijstje. Van het personeel wordt verwacht dat zij via scholing op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen hun vakgebied.

Nieuwste technieken
Er wordt gewerkt met de nieuwste dialysemachines en -technieken. Daarnaast wil Dialysekliniek Noord voor zoveel mogelijk cliënten (gemakkelijk) bereikbaar zijn en hen een korte reistijd bieden.Goed bereikbaar
Dialysekliniek Noord wil voor zoveel mogelijk cliënten (gemakkelijk) bereikbaar zijn en hen een korte reistijd bieden.