Wie zijn wij...


Ontstaan
Binnen de gezondheidszorg vinden op dit moment grote veranderingen plaats. De eigen verantwoordelijkheid van de patiënt komt meer voorop te staan. Daarmee zullen het aanbod en de kwaliteit van zorgcentra een steeds belangrijker rol gaan spelen bij de keuze van de cliënt voor een bepaalde organisatie.

Het Scheper Ziekenhuis Emmen en enkele andere initiatiefnemers hebben besloten in deze ontwikkelingen mee te gaan door de dialysemogelijkheden in Drenthe uit te breiden en anders te organiseren. Dit heeft geleid tot het ontstaan van Dialysekliniek Noord in Beilen.

Uw zorg in goede handen
Binnen Dialysekliniek Noord werkt een klein team van dialyseverpleegkundigen samen met de nefrologen van het Scheper Ziekenhuis Emmen. Vanzelfsprekend zijn dit goed geschoolde en vakbekwame verpleegkundigen die de cliënt centraal stellen. Doordat het gaat om een klein team is er sprake van een persoonlijke benadering.

Twee dagen per week is een nefroloog aanwezig. Indien nodig is het Scheper Ziekenhuis goed bereikbaar en relatief dichtbij.


Certificering
In februari 2007 hebben wij het certificaat ontvangen waarin verklaard wordt dat wij voldoen aan de normen gesteld door het
 HKZ.