De cliënt


Wie kan dialyseren in Dialysekliniek Noord?
Omdat Dialysekliniek Noord geen ziekenhuis is en er niet altijd een arts aanwezig is, zijn er criteria opgesteld waaraan de patiënt moet voldoen om bij Dialysekliniek Noord te kunnen dialyseren. Hieronder staan deze criteria beschreven.
  • De cliënt heeft een goede toegang tot de bloedbaan.
    Dit is een goed functionerende shunt of een goed lopende katheter.

  • De cliënt heeft stabiele dialyses. Dit is een dialysebehandeling waarbij er van tevoren niet verwacht wordt dat er complicaties bij de patiënt optreden. De patiënt moet in staat zijn aan te geven wanneer hij/zij zich minder goed gaat voelen.

  • De cliënt is grotendeels ADL-zelfstandig. De cliënt kan zelfstandig de jas ophangen, zich wegen en in de stoel plaatsnemen. Als de cliënt in een rolstoel zit moet hij/zij zelfstandig (of met ondersteuning van één verpleegkundige) de transfer naar de stoel kunnen maken.

  • De cliënt heeft in principe een stabiele geestelijke toestand. (Met hierbij als kanttekening dat een minder stabiele cliënt soms juist beter tot zijn recht komt in een kleine setting.)

  • De cliënt kan zichzelf redden na het afsluiten.
Cliënten die voor vakantiedialyse naar Dialysekliniek Noord komen zullen aan dezelfde criteria moeten voldoen.    
   
   De individuele situatie van de cliënt
Als een cliënt die in Dialysekliniek Noord dialyseert in lichamelijke en/of geestelijke conditie achteruit gaat, wordt er in overleg tussen arts en verpleegkundigen besloten of het wenselijk is dat de cliënt (tijdelijk) over gaat naar het dialysecentrum van het Scheper Ziekenhuis in Emmen voor verdere dialysebehandeling. Hierbij wordt gekeken naar de individuele cliënt en situatie.